14K White Amethyst & White Sapphire Evil Eye Ring

$1,113.00
SKU: 72064:611:P

Round