14K White Faith, Love, Hope Bar 6 1/2-7 1/2" Bracelet

$338.00
SKU: BRC805:101:P

25 X 4.5 Mm